Saturday, 10 December 2011

Padam monitor secara automatik sambil meneruskan muat-turun

Padam monitor secara automatik sambil meneruskan muat-turun

Bagi peminat tegar filem seperti saya, saya suka membiarkan komputer terpasang pada waktu malam untuk muat-turun filem menggunakan jDowloader. Namun silau daripada monitor adalah tidak baik untuk dibawa tidur ya adik-adik. Jadi saya tetapkan supaya monitor dipadam secara automatik sambil membiarkan muat-turun dijalankan.
Untuk membuat tetapan ini, buka Control Panel dan cari “Edit power plan”. Atau jika anda menggunakan laptop anda boleh tekan pada ikon bateri di Taskbar, dan pilih “Power Options”, kemudian pilih “Change plan settings”.
power-options-settings
Pada tetingkap yang seterusnya, ubah tetapan mengikut kesesuaian. Seperti contoh yang saya letakkan di atas, saya tetapkan “Turn off the display” kepada 5 minit. Pastikan “Put the computer to sleep” diletakkan pada ‘Never’ kerana anda masih ingin membiarkan proses muat-turun berjalan

Install Windows 7 atau 8 melalui USB Drive dengan Windows 7 USB/DVD Download Tool

Penggunaan CD/DVD semakin kurang kini, dan USB drive merupakan media yang lebih mudah dibawa. Artikel pada kali ini akan menerangkan langkah-langkah ringkas untuk menyediakan USB drive anda dengan media pemasangan Windows 7 atau 8.
Muat-turun dan lancarkan Windows 7 USB/DVD Download Tool (walaupun namanya Windows 7, namun ia juga boleh digunakan untuk Windows 8).
Tekan ‘Browse’ dan pilih fail ISO bagi Windows 8. Tekan ‘Next’.
install-windows-8-usb-01
Pilih “USB Device” sebagai media pemasangan.
install-windows-8-usb-02
Cucuk USB drive anda pada komputer dan pastikan ia dipaparkan, kemudian tekan “Begin copying”
install-windows-8-usb-03
Proses menyalin fail ke USB drive bermula, tunggu sehingga proses ini tamat.
install-windows-8-usb-04
Apabila proses selesai, anda sudah boleh menggunakan USB drive tersebut untuk memasang Windows 7 atau 8.

install-windows-8-usb-05

Wednesday, 23 November 2011

PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

  Nama penyelidik
 Nama institusi
 Isi kandungan

 PENDAHULUAN
 FOKUS KAJIAN/ ISU KEPRIHATINAN
 OBJEKTIF KAJIAN/ SOALAN KAJIAN
 TINJAUAN LITERATUR
 KUMPULAN SASARAN
 PELAKSANAAN KAJIAN
 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN
 SENARAI RUJUKAN
 LAMPIRAN

PENDAHULUAN

a. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu

 Menerangkan masalah yang dihadapi dalam pengajaran.
 Biasanya, penulisan menggunakan perkataan ‘saya’.
 Refleksi melalui pemerhatian, temu bual, analisis dokumen dijalankan untuk menjelaskan masalah yang dihadapi.

 Refleksi kepada :
◦ Diri sendiri, Kanak-kanak, Persekitaran
◦ Kawan-kawan, isi kandungan, ABM
◦ Pendekatan P & P: strategi, teknik, kaedah,aktiviti
 Nyatakan masalah sebenar/pokok setelah membuat refleksi (tapi belum menjalankan kajian saintifik-penyelidikan)

FOKUS KAJIAN/ ISU KEPRIHATINAN

a. Isu keprihatinan/ Fokus Kajian

 Kenal pasti dan nyatakan isu / masalah sebenar.
 Menghuraikan isu/ masalah berkenaan.
 Rumuskan masalah yang telah di kenal pasti – senaraikan.

b. Tinjauan masalah

 Tujuannya ialah supaya masalah yang di kenal pasti dapat dibuktikan melalui kaedah saintifik (penyelidikan – alat kajian- analisis).
 Nyatakan alat-alat kajian yang digunakan untuk mengenal pasti isu/ masalah.
 Paparkan alat-alat kajian ( i,ii, iii,iv) berkenaan
 Terangkan sebab menggunakan alat-alat kajian ( i,ii, iii,iv) berkenaan
 Terangkan bagaimana menggunakan alat-alat kajian berkenaan iaitu terangkan cara pelaksanaannya sehingga mendapat data yang diperlukan (langkah-langkah)

c. Analisis masalah

 Menerangkan setiap satu cara menganalisis alat-alat kajian berkenaan ( i,ii, iii,iv)
 Nyatakan setiap satu hasil analisis/ dapatan yang diperoleh
 Buat kesimpulan setiap satu hasil/dapatan kajian (Rujuk balik kepada fokus kajian/ isu keprihatinan). Pastikan dapatan/hasil menerangkan isu/masalah yang dinyatakan.
 Buat refleksi ke atas kesimpulan yang diperoleh (kesemua hasil)- Rumusan penyelidik.

OBJEKTIF KAJIAN/ SOALAN KAJIAN

 Tentukan objektif umum kajian ( seperti tujuan kajian)
 Tentukan objektif khusus kajian (seperti objektif kajian)
 Kedua-dua merujuk kepada masalah/ isu yang telah dikenal pasti dan telah dibuktikan dengan kaedah saintifik/ alat kajian.
 Objektif hendaklah berkaitan dengan tindakan/intervensi (strategi, kaedah, teknik, pendekatan,aktiviti, program)
 Objektif hendaklah boleh diukur dengan menggunakan alat-alat kajian yang dipilih (Lihat alat kajian yang digunakan).
 Gunakan perkataan –peningkatan, perkembangan, mengubah sikap pelajar, menghasilkan penulisan..

KUMPULAN SASARAN

 Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: bilangan, jantina, nama kelas/jawatan, prestasi akademik, ciri-ciri unik yang lain.

PELAKSANAAN KAJIAN

1. Perancangan langkah-langkah tindakan
2. Perancangan cara mengumpul data
3. Perancangan cara menganalisis data

Perancangan langkah-langkah tindakan

 Menyatakan pendekatan/ program/ aktiviti/kaedah/ teknik yang digunakan.
 Terangkan cara pelaksanaan setiap satu secara terperinci.
 Terangkan secara berperingkat-peringkat/ langkah-langkah /proses menjalankan aktiviti/ kaedah/teknik berkenaan.
 Nyatakan bahan/ alat/ BBB/BBM yang digunakan ketika melaksanakan tindakan/ intervensi.

Perancangan cara mengumpul data

 Menyatakan alat-alat kajian ( i,ii, iii,iv) yang digunakan.
 Menerangkan setiap satu cara mengumpul data-data kajian berkenaan ( i,ii, iii,iv).
 Lebih baik- alat kajian yang digunakan lebih daripada 1 supaya boleh membuat ‘triangulasi’.
 Terangkan bagaimana setiap satu alat kajian digunakan untuk mendapatkan data.
 Jangan lupa rujuk semula objektif kajian dan masalah kajian

Perancangan cara menganalisis data

 Menerangkan setiap satu cara menganalisis alat kajian berkenaan ( i,ii, iii,iv).
 (Terangkan bagaimana menganalisis dan menggunakan kaedah apa).
 *Nyatakan setiap satu hasil analisis/ dapatan yang diperoleh – pemerhatian, analisis dokumen, temu bual, soal selidik dll.
 *Buat kesimpulan setiap satu dapatan kajian (Rujuk balik kepada fokus kajian/ isu keprihatinan).
 *Buat refleksi ke atas kesimpulan yang diperoleh (kesemua hasil) – Rumusan penyelidik.

*Tidak perlu ada dalam proposal penyelidikan.

PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN

a. JADUAL PELAKSANAAN KT

Paparkan jadual pelaksanaan menjalankan penyelidikan tindakan.

i. Jadual (Bil, aktiviti, tarikh)
ii. Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data tinjauan awal – 5 hari
iii. Menentukan Objektif/ soalan kajian – 1 hari
iv. Merancang tindakan – 3 hari
v. Melaksanakan tindakan – 8 hari
vi. Menganalisis tindakan – 2 hari
vii. Membuat refleksi – 1 hari
viii. Menulis laporan kajian – 10 hari
ix. Pembentangan dapatan kajian – 2 hari

b. KOS KAJIAN

 Sediakan dalam bentuk jadual:
◦ Bil. ,Harga se unit, Bilangan unit, Jumlah harga,Jumlah keseluruhan
 Pengangkutan (Jika perlu)
 Senaraikan semua bahan yang di gunakan dalam kajian.

TINJAUAN LITERATUR

 Menerangkan konsep yang digunakan, teori, model, program yang berkaitan dengan soalan-soalan/ objektif kajian
 Menghuraikan kajian lepas yang berkaitan dengan soalan/ objektif kajian
 Nyatakan : nama penulis, tahun, tempat kajian, bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, kaedah analisis dan dapatan kajian
 Senaraikan sekurang-kurangnya 5 kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan (tepat)


PENULISAN RUJUKAN

 Sila rujuk cara menulis mengikut sistem APA:

◦ Jurnal
◦ Buku
◦ Buku dalam buku
◦ Topik dalam buku
◦ ERIC document
◦ Jurnal online
◦ Online/ Web site/page
◦ Tesis
◦ Report
◦ Seminar/ prosiding

PENENTUAN TAJUK

 Dihasilkan daripada masalah/ isu yang dihadapi.
 Maksimum dalam 12 perkataan sebaik-baiknya.
 Contoh : Meningkatkan kemahiran membina ayat mudah di dalam penulisan Bahasa Inggeris menggunakan “little book technique”.
 Meningkatkan ....... Di dalam ....(Nyatakan pendekatan/ aktiviti/ program dll).

MAKSUD ICT

Assalamualaikum,
Di sini saya ingin kongsi info mengenai maksud ICT dari pemahaman saya melalui pembacaaan daripada internet. 
sebelum kita mengetahui maksud ICT, telebih dahulu saya ingin menerangkan maksud teknologi maklumat iaitu sebarang kaedah atau cara yang digunakan untuk menyebarkan, memcari, memaparkan maklumat mengenai sesuatu perkara atau peristiwa. ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) yang bermaksud merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. 
Sebenarnya teknologi maklumat tidak tertumpu hanya kepada internet dan komputer tetapi merangkumi televisyen, telefon, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat. Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. 
  1. teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat yang digunakan membuat suntingan dengan menggunakan teknologi.
  2. untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.
  3. digunakan untuk berkomunikasi iaitu menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

Friday, 21 October 2011

contoh_rph_kssr_pi _thn_1

رانچڠن ڤڠاجرن هارين  ڤنديديقن  إسلام
كلس / ماس / بيدغ
فركارا
خاتتن
1 ماجو
8.30 – 7.30 ڤاݢي
بيدغ القرءان /تاجوق
(باخاءن مد)

فاسافرسدياءن
فاساايماجيناسي
فاسا فركمبغن
       
فاسا تيندقن


ڤنيلاين
ڤموليهن
ڤغاياءن
باهن بنتو مڠاجر
ريفليكسي
ستندرد كاندوڠن :1.1.3: ممباچ كلمه,ڤوتوڠن اية دان اية ڤينديق يغ مڠندوڠي فلباݢاي باريس.
ستندرد ڤمبلاجرن : 1.1.3.1: ممبا‌چ كلمه, يڠ مڠندوڠي ڤلباضاي باريس دان باچاءن ڤنجڠ / فينديق.

اكتيؤيتي
1.            ݢورو براينتركسي دڠن موريد مڠناءي كلمه٢ يغ تله دڤلاجري .
2.            ݢورو ممڤركنلكن كلمه يڠ اكن دڤلاجري دان ممڤردڠركن باچاءنث.
3.             ا. موريد مڠيكوت باچاءن ݢورو سچارا براماي-رامي دان اينديـؤيدو.
ب. ݢورو مڠوجي موريد ممباچ سچارا براماي-راماي / اينديؤيدو.
4.            ا. موريد دكهندقي ممباخ كلمه٢ برايكوت سچارا ايديؤيدو ددالم كومفولن.
ب. ݢرق كرج منوليس دان مورناكن حروف2 يغ دباخ دغن فنجغ. ((TMK
لاتيهن مورنا حروف2 يغ دباچ دڠن ڤنجڠ.
موريد ملڠكڤكن لمبارن كرج 2
موريد مورناكن كلمه ملا لوءي فروݢرم فينت "(paint)
بوكو اقرأ / كد ايـمبسن / LCD
ايليمين مرنتس كوريكولوم :
ايليمين كأوسهاونن (سيكف كأوسهاونن) – تروس بلاجر


رانچڠن ڤڠاجرن هارين ڤنديديقن إسلام
كلس / ماس / بيدغ
فركارا
خاتتن
1 ماجو
8.30 – 7.30
بيدغ عقيده
تاجوق : روكون ايمان

فاسافرسدياءن
فاسا ايماجيناسي

فاسا فركمبغن

فاسا تيندقن
ڤنيلاين

ڤموليهن

ڤڠاياءن

باهن بنتو مڠاجر
ريفليكسي
ستندرد كاندوڠن    :2.1 :  ممهمي روكون ايمان.
ستندرد ڤمبلاجرن   :1. 2.1.3: مثبوت كسن برايمان كفد روكون ايمان.
                        : 2. 2.1.4: مثبوت عاقبة تيدق ممفرخاياءي روكون   ايمان.
  اكتيؤيتي
1.               ݢورو براينتركسي دغن موريد مڠناءي روكون ايمان .
2.               موريد ممباچ عاقبة تيدق ممفرخاياءي روكون ايمان دري كد ايمبسن.(دغن  بيمبيغن ضورو)
3.               ݢورو منرڠكن كڠد موريد2 مڠناءي تاجوق برايكوت.
4.               مڠوجي موريد٢ ممباچ سچارا برسأورڠن.
5.               موريد مڠلسكن كسن برايمان كفد روكون ايمان دان عاقبة تيدق ممفرخاياءي روكون ايمان.
6.               مثالين سمولا كسن برايمان كفد روكون ايمان دان  عاقبة تيدق ممفرخاياءي روكون ايمان.
7.               كلسيفاكاسي كسن برايمان كفد روكون ايمان دان عاقبة تيدق    ممڤرچاياءي روكون ايمان.

بوكو اقرأ / كد ايمبسن / LCD
ايليمين مرنتس كوريكولوم :
1.ايليمين كأوسهاونن (سيكف كأوسهاونن) –
 تروس بلاجر
2. ايليمين TMK


Thursday, 20 October 2011

Monday, 17 October 2011

Memartabatkan Bahasa Malaysia & Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

http://www.moe.gov.my/mbmmbi/moe_mbmmbi_02.htm

Tukarkan fail video kepada DVD dengan DVD Flick


Baru-baru ini saya diminta untuk menukarkan fail-fail video dari YouTube ke dalam sekeping DVD, untuk dimainkan oleh pemain DVD. DVD ini juga hendaklah diulang secara automatik dan berterusan.
Kebanyakan pemain DVD mempunyai fungsi ulangan mereka yang tersendiri, namun kadang-kala ia tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi lebih senang jika saya menetapkan ulangan tersebut pada DVD itu sendiri. Setelah mencuba pelbagai perisian, akhirnya saya berjumpa dengan DVD Flick yang mampu melakukan tugas ini.
DVD Flick adalah sangat mudah untuk digunakan. Anda boleh memasukkan video dengan menekan butang “Add title…” dan susun aturan video dengan butang “Move up”/”Move down”.
SNAGHTML1d639dd
Bagi memastikan DVD anda boleh dimainkan pada pemain DVD di Malaysia, tekan butang “Project Settings” dan tekan “Video”. Tetapkan “Target format” kepada “PAL”
Bagi memastikan DVD diulang secara automatik, tekan butang “Project Settings” dan tekan “Playback”. Tetapkan seperti berikut:
  • Pada bahagian “After a title has finished playing”, pilih “Play the next title”
  • Tandakan kotak “Loop to first title when done playing with last”
Apabila puas hati dengan video-video anda, tekan butang “Create DVD” untuk menghasilkan DVD.
DVD Flick boleh didapati secara percuma, jadi anda tidak perlu risau akan sebarang had atau watermark yang akan diletakkan pada DVD yang dihasilkan.